Istrochem Reality a.s.

Spoločnosť Istrochem Reality, a.s. je vlastníkom nehnuteľného majetku jedného z najstarších podnikov chemického priemyslu.

Pôvodným výrobným programom firmy bola výroba výbušnín pre priemyselné a vojenské účely. Neskôr bola chemická výroba postupne rozširovaná a diverzifikovaná podľa potrieb chemického priemyslu a ďalších priemyselných odvetví.

Aktuality

Partneri

Management kvality

V našej spoločnosti je zavedený a udržiavaný systém integrovaného manažérstva (SIM), ktorého súčasťou je systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Certifikát pre manažérsky systém spoločnosti Istrochem Reality, a.s.

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018