Energetika

Hlavnou úlohou odboru energetiky  je uspokojovanie zákazníkov v dodávaní energií v potrebnom množstve, kvalite a čase.

Základné činnosti:

 • zabezpečenie dodávky energií a vôd pre všetky organizačné zložky a externých odberateľov,
 • zabezpečenie opráv a údržby primárnych rozvodov,
 • montáž fakturačných meračov pre meranie elektriny a meranie spotreby vody

Ďalšie poskytované služby:

 • Opravy a rekonštrukcie rozvodov vôd
 • Opravy a rekonštrukcie rozvodov elektro
 • Kontrola hydrantových okruhov a podzemných hydrantov vrátane opráv
 • Zameranie porúch v rozvodoch vody a elektriny

Odbor spravuje nasledovný majetok:

A) Rozvody tepla

 • OST a kotolne: 5 ks

Rozvody plynu:

 • STL - 3,3 km
 • NTL - 1,7 km

B) Rozvody vody

Priemyselná voda:

 • DN 800 - cca 8,6 km
 • DN 600 - cca  11 km
 • ostatné - cca  32 km

Pitná voda:

 • cca  30 km

C) Rozvody elektriny

 • 110 kV - 0,6 km
 • 22 kV - 40 km
 • 5,25kV - 26,5 km
 • 0,4 kV - 180 km
 • Rozvodne a TS: 35 ks ( 107 ks tr.)